Kuivuus on vaivannut Kirewa-Nabuyogassa

Vuosikirje lapsesi kotimaasta 2018

Uganda

Lapset kertovat oikeuksistaan tanssin ja laulun keinoin! Esityksessään he vastustavat lapsiavioliittoja ja kannustavat muita lapsia opiskelemaan.

Koulujen lasten- ja nuortenkerhoissa tytöt ja pojat oppivat tärkeitä tietoja ja taitoja aikuistumisesta. Nämä tytöt ovat oppineet seksuaaliterveydestä ja omista oikeuksistaan. Lisäksi he osallistuvat aktiivisesti maissin viljelyyn. Koulun yhteyteen on perustettu maissitarha, jonka sadosta valmistetaan koululaisille ruokaa.

Ugandassa puolet maan väestöstä on alle 18-vuotiaita. Nuoret muuttavat pois maaseudulta etsimään töitä ja koulutusta, sillä he eivät näe tulevaisuutta kotikylässään. Tämä innokas viljelijäryhmä on kuitenkin päättänyt osoittaa nuorille, että maanviljely voi olla kiinnostava ammatti. He ovat perustaneet useita nuorten viljelyryhmiä ja kannustaneet nuoria kehittämään viljelystä liiketoimintaa kasvattamalla riisiä.

Kyläläiset ovat kokoontuneet keskustelemaan hygieniasta. Kylän lapset ovat kärsineet ripulista ja aliravitsemuksesta. Terveystyömme myötä yhä useammassa kodissa on vessa ja äidit tietävät, millaista ruokaa lapset tarvitsevat. Töitä riittää vielä, mutta kyläläiset ovat sitoutuneet hoitamaan asiansa kuntoon ja alkaneet työskennellä yhdessä.

Maanviljelijäyhdistys on ollut todellinen menestystarina. Yhdistyksen tuella paikalliset viljelijät ovat järjestäytyneet osuuskunniksi, markkinoineet tuotteitaan ja kehittäneet tuotantoaan. Yksi tärkeä edistysaskel on se, että viljelijät ovat ottaneet käyttöön kuivuutta kestäviä ja tuottoisampia lajikkeita. Malliviljelmien kautta kyläläiset näkevät omin silmin, kuinka parannellut lajikkeet kasvavat jopa puolta nopeammin kuin perinteiset lajikkeet. Kuvan rouva on yksi pioneereista, joka on antanut maansa malliviljelmäkäyttöön.

Helmikuussa 27 opintomatkalaista tapasi kummilapsensa Ugandassa.  ”Miten moneen asiaan tuki onkaan riittänyt! Työ on saatu hyvälle alulle. Vaikutukset alkavat näkyä ja nyt asukkaat jatkavat kehittämistä,” kertovat kummit.

Hei kummi,

Vierailin hiljattain Kirewa-Nabuyogassa, jossa on jo vuoden verran ollut kuivaa. Kuivuuden takia monet perheet ovat menettäneet satojaan ja osa on nähnyt jopa nälkää. Hyvin alkaneet kouluruokaohjelmat ovat kärsineet, ja joissakin kouluissa lapset ovat jääneet ilman lounasta. Kalalammet kuivuivat eivätkä hedelmätarhat antaneet satoa. Sateita odotellaan nyt innokkaina, sillä sadekauden on määrä alkaa huhtikuussa.

Kummilasten kotiseudulla kuivuudesta selvittiin kuitenkin vähemmällä kuin monella muulla alueella Ugandassa. Lähes kaikki Kirewa-Nabuyogan asukkaat ovat pienviljelijöitä. Olemme jo monen vuoden ajan auttaneet perheitä tehostamaan tuotantoaan ja valmistaneet heitä selviämään kuivista kausista. Olemme esimerkiksi järjestäneet viljelijöille koulutusta kuivuutta kestävien lajikkeiden käyttöön, säätietojen tulkitsemiseen ja sääilmiöihin varautumiseen.

Perheet viljelevät yleensä papuja, maissia, maapähkinöitä ja perunaa. Osa kasvattaa myös riisiä saadakseen lisätuloja sen myynnistä. Huonojen satojen aikana perheet pyrkivät saamaan muuta toimeentuloa esimerkiksi myymällä käsitöitä. Yrittäjyyskoulutuksemme ja kyläpankkimme auttavat perheitä aloittamaan uusia elinkeinoja.

Kirewa-Nabuyogassa lasten hyvinvointi on jokaisen vastuulla. Kouluttamamme vapaaehtoiset vierailevat säännöllisesti perheissä, joissa he juttelevat vanhempien ja lasten kanssa. Opettajat ovat saaneet koulutusta lastensuojelusta. Myös kylän johtajat ja alueen viranomaiset osallistuvat lastensuojelutyöhön.

Yhä useammat aikuiset tietävät lasten oikeuksista ja osaavat raportoida rikkomuksista viranomaisille. Mittava kampanjointi lastenpäivänä sekä pitkäjänteinen tiedotus- ja valistustyö ovat vaikuttaneet tähän. Myös lapset osaavat tuoda itse esille ongelmiaan. Koulujen yhteyteen perustetuissa kerhoissa lasten itsetunto vahvistuu, he oppivat kertomaan omista ajatuksistaan, esittämään ratkaisuja ja toimimaan yhdessä.

Työmme Kirewa-Nabuyogassa on vielä kesken, sillä perheiden toimeentulo on edelleen hyvin haavoittuvaista, kuten kuivuuden aikana on huomattu. Myös lasten aseman vahvistuminen ja uusien tapojen juurtuminen vaatii jatkuvaa seurantaa ja muistutusta. Kylän lapsilla on kuitenkin jo paljon paremmat mahdollisuudet elämään, kuin monella muulla. Kiitos tästä kuuluu sinulle kummi!

 

Maija Seppälä

Ohjelma-asiantuntija, Uganda
Suomen World Vision

 

VIIME VUODEN TULOKSIA

Kirewa-Nabuyoga

  • 262 viljelijää sai koulutusta paremmista viljelymetodeista ja lajikkeista.
  • 100 viljelijää sai koulutusta satonsa jatkojalostukseen ja varastointiin, jotta voi jatkossa myydä satonsa paremmalla hinnalla.
  • 490 viljelijää sai ohjausta, miten varautua säävaihteluihin.
  • 52 perhettä kasvattaa puiden kanto- ja juurivesoista metsää. Naisille ja lapsille vapautuu aikaa polttopuun keruusta yrittäjyystoimintaan ja opiskeluun.
  • 190 viljelijää sai kuivuutta kestävää siemenviljaa.
  • 433 perheellä on käytössään puuta säästävät liedet.
  • 84 opettajaa sai koulutusta lapsiystävällisistä opetusmetodeista.
  • Lähes 1300 perhettä on kyläpankin palveluiden asiakkaina. Perheet saavat kyläpankista pieniä lainoja pienten yritysten aloittamiseen, lasten koulumaksuihin tai talon rakentamiseen.
  • 100 opettajaa sai opetusta kouluturvallisuuteen liittyvistä seikoista.
 
TÄSSÄ OLEMME NYT
 
Kirewa-Nabuyoga