Kuivuudesta selvinneet perheet ponnistelevat eteenpäin

Vuosikirje kummilapsesi kotimaasta 2018

Kenia

Koululaiset ovat kokoontuneet lastenparlamenttiin oppimaan sekä oikeuksistaan että velvollisuuksistaan. Lapset muodostavat ryhmiä, jotka huolehtivat koulualueen siisteydestä, järjestävät urheilu- ja kulttuuritapahtumia ja neuvovat muita lapsia terveysasioissa. Lapsilla on mahdollisuus tuoda esille epäkohtia tai kehittämiskohteita opettajille ja vanhemmille. Lisäksi lapset ovat oppineet huolehtimaan toisistaan ja toimimaan yhdessä. Nyt he osaavat auttaa, jos jotakuta kiusataan koulussa.

Aurinkoenergialla toimiva porakaivo on keidas kuivuuden keskellä. Mogotion vesikomitea esittelee porakaivon toimintaa.  Naiset kertovat, että lyhyempi vedenhakumatka säästää useita tunteja päivässä. Eläimet voivat paremmin, kun niiden ei tarvitse vaeltaa kilometrejä janoisina. Lehmätkin lypsävät nykyään enemmän maitoa.

Kuivuus on saanut Mogotion asukkaat etsimään itselleen uusia vaihtoehtoisia elinkeinoja. Viime syksynä tämän naisen kodin lähellä sijaitseva vesiallas kuivui kauttaaltaan. Toimeentulon turvaamiseksi yritteliäs nainen aloitti mehiläistenpidon. Lisäksi hän hankki puuta säästävän lieden ja liittyi maidontuottajien osuuskuntaan.

Sadevesialtaassa on aina ennen ollut vettä, mutta viime vuonna se kuivui. Mogotion naiset ovat joutuneet kantamaan vettä jopa kymmenen kilometrin päästä. Myös lapsia on tarvittu vedenkantamiseen, eikä heille ole jäänyt aikaa ja voimia koulutyöhön.

Tämän perheen kylään on saatu vesitankki, josta tulee vesiputki suoraan perheen kotipihalle. Äiti suunnittelee viljelevänsä erilaisia vihanneksia myyntiin ja ruuaksi lapsille. 

Lapset iloitsevat paremmista esikoulutiloistaan Ngoswetissa. Aiemmin esikoulut olivat aaltopellistä rakennettuja hökkeleitä. Uusien tilojen ansiosta lasten on kivempaa tulla kouluun ja poissaolot ovat vähentyneet.

Ngoswetin naisten säästöryhmäläiset säästävät joka kuukausi pienen määrän rahaa. Ryhmä myöntää jäsenilleen lainoja lasten koulumaksuihin. Lisäkoulutuksen avulla naiset ovat kehittäneet toimintaansa kyläpankin suuntaan. Säästäminen on mahdollistanut omien yritysten perustamisen. Tässä kuvassa on yksi naisista, joka kasvattaa kanoja.

Lasten terveysryhmäläiset ovat iloisia, sillä he ovat oppineet, mikä merkitys hyvällä hygienialla on omalle terveydelle ja miten säästyä ripulilta.  He osaavat myös suojautua malariatartunnalta. Lapset neuvovat oppimaansa myös muille koululaisille ja järjestävät tempauksia kuten siivouspäiviä.

Kummien työ Meibekissä tuli syksyllä valmiiksi. Juhlat alkoivat kummien avulla perustetun kirjaston pihalta ja etenivät kummien avulla korjatun koulun pihalle. Perinteiset laulajat ja tanssivat pitävät tahtia yllä. Kunniavieraat astelivat kulkueen keskellä. Juhlallisuuksissa entinen kummilapsi, nyt jo nuori neiti kertoi, miten asiat ovat muuttuneet hänen elämässään näiden 14 vuoden aikana.
– Ja kehitys tulee jatkumaan. Jollette te aikuiset pidä siitä huolta, me entiset kummilapset teemme sen! hän tokaisi ylpeänä.

Hyvä kummi,

Kuivuus vaivasi viime vuonna monia kenialaisia kummilapsia ja heidän perheitään. Ngoswetissa sateet alkoivat myöhässä, mutta vettä tuli sen verran, että vältyimme pahimmilta vahingoilta. Meibekissä vuosien työ veden saatavuuden parantamiseksi auttoi kyläläisiä pahimman yli. Sen sijaan kuivemmalla alueella Mogotiossa jouduttiin turvautumaan ruuan- ja vedenjakeluun. Tuimme kouluja saamaan vettä ja annoimme aliravituille lapsille hoitoa.

Mogotiossakin tilanne on paranemassa. Viime vuonna otettiin käyttöön useita pitkään tekeillä olleita vesipisteitä. Uusien porakaivojen, niistä johdettujen putkistojen ja sadevedenkeruujärjestelmien myötä tuhannet ihmiset saavat nyt puhdasta vettä. Vesi ulottuu myös kouluihin ja terveysasemille. Puiden vesoja hyödyntävän metsitysmenetelmän myötä sadat perheet saavat polttopuuta omilta mailtaan. Lisääntyvä puusto sitoo maaperään kosteutta. Naisille jää aikaa yrittäjyystoimintaan ja lapsille opiskeluun. Lapset eivät joudu enää lähtemään vaarallisille veden- tai puunhakumatkoille.

Ngoswetissa innokkaat malliviljelmien pitäjät jakavat oppejaan muille perheille. Perheet saavat mallitiloilta tietoa tehokkaista kastelujärjestelmistä, ravinteikkaista kasvilajikkeista ja viljelymenetelmistä. Useat perheet ovat aloittaneet vihannesten viljelyn. Kyliin, kouluihin ja terveysasemille on saatu vesitankkeja ja joesta johdettyja vesiputkistoja.

Ngoswetin naiset ovat innostuneet yrittäjyydestä. Tukemiimme säästöryhmiin on liittynyt jo satoja jäseniä. Naiset ovat perustaneet pieniä yrityksiä, kuten kanaloita, kioskeja tai hedelmäviljelmiä säästöryhmistä saamiensa lainojen avulla. Yrityksien tuomat tulot olivat todella tarpeen kuivuuden aikana, kun sadot jäivät tavallista pienemmiksi. Kylien miehet arvostavat naisia aivan uudella tavalla: tärkeinä perheidensä jäseninä, joilla on myös päätösvaltaa.

 

Meibekin ohjelmassa juhlittiin päättäjäisiä näyttävästi. Asukkaat ja paikalliset johtajat ovat valmiita jatkamaan yhteisönsä kehittämistä ja lasten tukemista jatkossa ilman World Visionin apua. He toimivat myös esimerkkinä muille kummiyhteisöille ja viereisille kylille. Näin kummien avulla saavutettujen muutosten aalto leviää yhä laajemmalle.

Kiitos sinulle kummi tärkeästä tuestasi! Sen avulla voimme jatkaa hyvin alkaneita toimia ja varmistaa, että myös Mogotiosta ja Ngoswetista kasvaa Meibekin kaltaisia menestystarinoita.

 

Maija Seppälä
Ohjelma-asiantuntija, Kenia
Suomen World Vision

 

VIIME VUODEN TULOKSIA

Mogotiossa

  • 20 koulun keskeyttänyttä lasta sai tukea opintoihin palaamiseen.
  • 50 lasta ilmaisi huolenaiheensa alueen päättäjille lastenpäivänä. Alueen lastensuojeluviranomaiset järjestivät asukkaille koulutuksen lastensuojelusta. Koulutuksessa asukkaat oppivat tunnistamaan hyväksikäyttötapauksia.
  • 50 lasta sai elämäntaitokoulutusta.
Katso, mitä asukkaat kertovat kotiseudustaan videolla: Tervetuloa Mogotioon.
 
Ngoswetissa
  • 70 viljelijää sai koulutusta menetelmistä, joilla voidaan vähentää eroosiota, varautua poikkeaviin sääilmiöihin ja parantaa satoa.
  • 490 lasta sai syntymätodistuksen. Nyt heillä on pääsy valtion ja kunnan palveluihin ja he voivat kasvaessaan toimia täysivaltaisina yhteisönsä jäseninä.
  • 32 asukasta osallistui yrittäjyyskoulutukseen. Sen seurauksena yksi nuorten ryhmä aloitti menestyksekkäästi valmistamaan tiiliä.
  • 100 lasta ilmaisi huolenaiheensa päättäjille lastenpäivänä.

Tässä on katsaus kummien tuella tehtyihin saavutuksiin Ngoswetin alueella ja tarinoita alueen asukkaiden haasteista, joihin kaivataan vielä apua.

 

TÄSSÄ OLEMME NYT
 
Mogotio
 
Ngoswet