Varojen käyttö ja seuranta

Laadukas kehitysyhteistyö edellyttää hyvää hallintoa ja tarkkaa seurantaa. Se ei ole ilmaista, mutta vain se takaa pysyvät tulokset ja ehkäisee väärinkäytökset.

Kehitysyhteistyöohjelmien toteutuksesta ja kenttätyöstä vastaa kohdemaan paikallinen World Vision -toimisto, joka yhdessä Suomen World Visionin kanssa valvoo varojen käyttöä ja ohjelmien toteutusta. Suomen World Vision on säännöllisesti yhteydessä kohdemaan asiantuntijoihin. Ohjelma- ja hankealueille tehdään säännöllisesti seurantamatkoja.

Ohjelmissa suoritetaan tasaisin väliajoin ulkopuolisten suorittamia laajoja evaluaatioita eli arviointeja, jotka kertovat, miten työ on edistynyt, ja joiden pohjalta tehdään seuraavat työsuunnitelmat.