Tilintarkastus ja raportointi

Suomen World Vision valvoo tarkasti sekä varojen käyttöä että kehitysyhteistyön tuloksellisuutta. Järjestön tilintarkastusprosessi on perusteellinen.

Tarkastuksen tekee vuosittain KPMG, joka tarkastaa myös ulkoasiainministeriölle laadittavan toimintaraportin sekä poliisihallitukselle raportoitavan rahankeräystilityksen.

Kohdemaissa tehdään tilintarkastukset valtuutettujen tilintarkastajien toimesta. Lisäksi kansainvälisellä World Visonilla on sisäinen tarkastusryhmä, joka kiertää tekemässä erityistarkastuksia kaikissa World Visionin toimintamaissa.