World Visionin katastrofityö pelastaa henkiä

Suomen World Visionin katastrofityön tavoitteena on lasten ja perheiden kärsimysten lieventäminen ja elinolosuhteiden korjaaminen.

World Vision välittää katastrofiapua katastrofien ja konfliktien uhreille jopa muutaman tunnin varotusajalla. Kohdealueella jaetaan ruokaa, puhdasta vettä, telttoja ja lääkkeitä. Lapsille järjestetään turvallisia leikki- ja koulutiloja sekä psykososiaalista tukea.

Hätäavun lisäksi ihmisiä autetaan varautumaan tuleviin katastrofeihin ja toimimaan niin, että katastrofien vaikutus olisi mahdollisimman lievä. Lisäksi yhteisöjä tuetaan toipumisessa ja jälleenrakennuksessa. Kaikissa vaiheissa keskitytään erityisesti lasten selviytymiseen ja hyvinvointiin.

Vammaiset pakolaiset

Suomen World Vision auttaa ja tukee vammaisia pakolaisia Ugandassa ja Ruandassa, ja vammaistyö on yksi järjestön humanitaarisen avun painopisteistä.

Suomen World Visionilla on erityistä osaamista vammaistyöstä osana järjestön kehitysyhteistyötä. Siinä sekä humanitaarisessa avussa sovelletaan vammaisuuden sosiaalista mallia, jossa huomio kiinnitetään vammaista ihmistä ympäröivään ympäristöön, sen esteisiin ja rajoituksiin. Esteet voivat olla fyysisiä, rakenteellisia tai asenteellisia.

Vammaisten kokemaa syrjintää ja väkivaltaa ehkäistään lisäämällä pakolaisten ja avustustyöntekijöiden tietoisuutta vammaisuudesta sekä varmistamalla, että vammaiset henkilöt ovat mukana leirien toiminnoissa.

Pakolaisleirien yhteisiä palveluita kuten kouluja, terveysasemia, vesipisteitä ja ulkokäymälöitä kunnostetaan niin, että ne palvelevat myös vammaisia lapsia ja aikuisia. Se tarkoittaa esimerkiksi erilaisten tukirakenteiden, luiskien ja levennettyjen sisäänkäyntien kehittämistä.