Kenia/Ng'oswet

Ng'oswet- aluekehitysohjelma, Kenia

Ng'oswetin aluekehitysohjelma sijaitsee Länsi-Keniassa 400 kilometrin päässä Nairobista. Alue on suhteellisen kuivaa ja sateet satunnaisia. Liikkuminen ohjelma-alue on haastavaa, sillä se sijoittuu laaksoon ja sen ympäröiville vuorenrinteille ja kulkuyhteydet ovat huonot.  Alueella asuu noin 36 000 ihmistä. Perheet ovat enimmäkseen maanviljelijöitä, jotka viljelevät pääasiassa maissia ja kasvattavat karjaa. Palvelut ovat harvassa: lähimmälle terveysasemalle on keskimäärin 8 kilometrin matka. Yleisimpiä sairauksia ovat malaria, ripulitaudit ja likaisesta vedestä johtuvat lavantauti ja punatauti.  Alueella on 28 peruskoulua, joissa yhtä opettajaa kohden on keskimäärin 53 oppilasta. Koulun aloittaa noin 80 % lapsista, mutta monelta koulu jää kesken. Koulumatkat ovat pitkiä ja oppimistilat puutteellisia.

Lasten oikeuksista ei tiedetä, eikä niitä osata valvoa.

Ratkaisu
Lapsille järjestetään lasten kerhoja, joissa heille kerrotaan heidän oikeuksistaan sekä siitä, miten he pystyvät suojelemaan itseään. Lasten oikeuksista järjestetään myös koulutuksia viranomaisille, opettajille sekä vanhemmille. Paikallishallinnon kanssa vahvistamme lastensuojeluverkostoja sekä raportointimekanismeja.

Puhdasta vettä ei ole saatavilla.

Ratkaisu
Ohjelman alkuvaiheessa kartoitetaan mahdolliset vesilähteet ja miten niitä voidaan hyödyntää. Vesihuoltoa kehitetään heti alusta alkaen yhdessä paikallisviranomaisten sekä paikallisten ihmisten kanssa, jotta varmistetaan työn kestävyys. Ensimmäinen askel on saada toimivia, yhteisiä vesipisteitä koko ohjelma-alueelle.

Monet lapset jättävät koulun kesken jo alakoulussa, opetuksen taso kouluissa on heikko ja oppimateriaaleista on pulaa.

Ratkaisu
Paikallishallinto on kunnostanut useita peruskouluja alueella, mutta suurimpana haasteena on se, että monelta lapselta koulutie jää edelleen lyhyeksi. Heitä tarvitaan usein veden hakuun tai töihin, sillä monet perheet tarvitsevat jokaisen perheenjäsenen työpanosta tullakseen toimeen. Alueen opettajia koulutetaan, oppimismateriaaleja toimitetaan alueelle ja luokkien kokoa pyritään pienentämään vaikuttamalla viranomaisiin, jotta nämä palkkaisivat enemmän opettajia.

Näin World Vision auttaa Ng'oswetissa

Alueen lapsista jo noin 80 % pääsee kouluun. Moni joutuu kuitenkin jättämään alakoulun kesken ja harvat jatkavat yläkouluun. Yhdellä opettajalla on keskimäärin 53 oppilasta luokallaan. Lapset kävelevät keskimäärin tunnin päästäkseen kouluun. Ne, joilla matka on pidempi, eivät yleensä tule kouluun ollenkaan. Koulupoissaoloihin vaikuttaa myös se, että perheet tarvitsevat lapsia hakemaan puhdasta vettä sekä hoitamaan karjaa. Leikkiin ei lapsilla jää aikaa. Myös lastensuojelurikkomukset ovat yleisiä.

Lapset ovat tärkeitä muutoksentekijöitä vertaisryhmissä ja koko yhteiskunnassa. He ovat oman elämänsä asiantuntijoita. Osallistaminen antaa heille mahdollisuuden ilmaista mielipiteitään, vaikuttaa päätöksentekoon ja saada aikaan muutosta erityisesti niissä kysymyksissä, jotka koskevat heidän elämäänsä.

Parantamalla vesihuoltoa, eli rakentamalla uusia vesipisteitä tai kunnostamalla vanhoja, voidaan vaikuttaa moneen asiaan: ihmisten terveyteen, lasten koulunkäyntiin ja kotitalouksien toimeentuloon. Vesihuollon kehittämisen kanssa käsi kädessä kulkee sanitaatio- ja hygieniakäytäntöjen parantaminen, joilla on keskeinen vaikutus terveystilanteeseen. Vedensaannin parantuminen lisää myös maanviljelyn tuottavuutta, kun vettä on saatavilla enemmän ja voidaan rakentaa myös erilaisia kastelujärjestelmiä.   

Ihmisten toimeentulon kehittämisessä keskeisessä asemassa World Visionin työssä ovat myös kylätason säästö- ja lainaryhmien perustaminen ja tukeminen. Myös Ng’oswetin aluekehitysohjelmassa on tuettu tällaisia ryhmiä, joiden jäsenet ovat pienten lainojen avulla pystyneet luomaan itselleen erilaisia toimeentulotapoja ja siten elättämään perheensä.

Hankkeen tiedot

Hanke: Ng’oswetin aluekehitysohjelma Eldoretin kaupungin läheisyydessä Länsi-Keniassa 

Painopistealueet: Perusteellisen alkukartoituksen pohjalta on asukkaiden kanssa osallistavasti laadittu viisivuotinen ohjelmasuunnitelma (2016-2020), jonka painopistealueita ovat lasten osallistumisen ja lastensuojelun vahvistaminen koulujen lastenkerhojen, syntymärekisteröinnin, koulutusten ja esikoulujen tukemisen kautta sekä alueen terveysjärjestelmien vahvistaminen ja vesilähteiden suojaaminen, ympäristön suojelun edistäminen ja kotitalouksien toimeentulon lisääminen.

Tyyppi: Aluekehitysohjelma
Maa: Kenia
Tila: Käynnissä
Alkaa: 2014
Päättyy: 2030
Asukkaita: 29 000
Pääyhteistyökumppanit: World Vision Kenya
 
Kehitystavoite:
Lasten oikeuksien toteutuminen ja yhteisöjen voimaantuminen ohjelma-alueella
 
Välittömät tavoitteet:
1. Vesi- ja sanitaatiotilanteen paraneminen
2. Terveys- ja ravitsemustilanteen paraneminen
3. Lastensuojelun ja lasten osallistumisoikeuden vahvistaminen  
 
Budjetti: 425 743 € vuonna 2019
Ohjelmasta vastaa: Jussi Laurikainen
OECD:n DAC-luokitus 43040