Kenia/ Meibeki

Meibeki - aluekehitysohjelma, Kenia

Työmme alueella on päättynyt. Meibekin aluekehitysohjelma sijaitsi Länsi-Keniassa 360 kilometrin päässä Nairobista. Toiminta-alueella alueella asuu noin 44 000 ihmistä. Suoraan kehitysohjelmasta hyötyi 32 000 ihmistä ja epäsuorasti noin 11 000 ihmistä. Yksi keskeisimmistä tavoitteista oli puhtaan juomaveden saaminen asukkaitten ulottuville.

Lue tuloksista täältä: https://worldvision.fi/uutiset-ja-media/ihmeesta-tuli-totta-meibekissa

Näin World Vision auttoi Meibekissä

Meibekin aluekehitysohjelma sijaitsi Länsi-Keniassa 360 kilometrin päässä Nairobista. Toiminta-alueella alueella asuu noin 44 000 ihmistä. Suoraan kehitysohjelmasta hyötyi 32 000 ihmistä ja epäsuorasti noin 11 000 ihmistä.

Pääyhteistyökumppanina toimi Kenian World Vision, joka vastasi ohjelman toteutuksesta. Yhteistyökumppaneihin kuuluivat myös eri sektoreista vastaavat ministeriöt ja aluehallinnon virkamiehet sekä uskonnolliset yhteisöt.
Alueella toimi useita paikallisia kansalaisjärjestöjä, jotka ajan mittaan ottivat lisää vastuuta kehityksestä. Vesikomitea otti vastuun vesiosuuskunnan hallinnoimisesta ja vesijohtoverkoston huollosta ja ylläpidosta ja on työllistänyt jo kymmenkunta paikallista. Osakkaat maksavat vedestä pientä käyttömaksua, jolla katetaan huoltokulut. Hyödynsaajat osallistuivat ohjelmaan sisältyvien hankkeiden eri vaiheisiin; suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan.

Lasten koulunkäynnin edellytysten parantamiseksi kunnostettiin vanhempien kanssa luokkahuoneita. Ohjelman tuella on myös valmistunut kaksi asuntolaa lukiolaistytöille.

Hiv-valistusta annettiinn tukiryhmissä, seminaareissa ja hankkeen alueelle avatuissa testauspisteissä. Lääkitystä on saatavilla hankkeen alueella. Stigma on edelleen merkittävää, vaikka ohjelman aikana yhä useampi hi-viruksen kantaja on tullut julkisuuteen ja saanut apua.

Aidsin takia orvoiksi jääneitä lapsia on noin tuhat ja heistä noin 500 saa tukea koulutukseen ja ruoantuotantoon. Myös lasten rokotukset ovat yleistyneet alueella. Tällä hetkellä 90% alle viisivuotiaista on saanut kaikki heille kuuluvat rokotukset.

Lasten osallistumista yhteiseen päätöksentekoon rohkaistiin lasten parlamentin kautta. Lapsilla ja nuorilla on edustajansa kyläkomiteassa ja vesikomiteassa.

Veden saaminen lähelle talouksia on vapauttanut aikaa muihin töihin sekä tuonut uusia ansiomahdollisuuksia muun muassa vihannestenviljelyn ja maatalouden ja karjanhoidon alalla.

Myös naisten asemassa näkyy paranemista: useita naisia toimii kyläpäällikkönä ja tyttöjen koulunkäynti on selvästi lisääntynyt.


Hankkeen tiedot:

Painopistealueet:
Vesi, varhaiskasvatus.

Hanke: Meibeki
Tyyppi: Aluekehitysohjelma
Maa: Kenia
Tila: Päättynyt
Pääkielet: Kalenji, suahili, englanti
Pääuskonto: Kristinusko
Päätoimeentulo: Maatalous
Alkaa: 2004
Päättyy: 2017
Asukkaita: 34 000
Kummilapsia: 1920
Pääyhteistyökumppanit: Kenian World Vision
Muut kumppanit:
Ministeriöt, aluehallinnon virkamiehet, uskonnolliset yhteisöt, kansalaisjärjestöt sekä hyödynsaajat.
Pinta-ala: 200

Kehitystavoite:
Meibekin laakson aluekehityshankkeen asukkaiden lisääntyneet mahdollisuudet parantaa pysyvästi elinolojaan.

Välittömät tavoitteet:
Lasten koulutulosten parantuminen kansallisissa kokeissa
Hivin ja aidsin terveydellisten ja sosio-ekonomisten vaikutusten lieventäminen
Lasten elämänlaadun kohentaminen ohjelma-alueella
Kotitalouksien ruokaturvan ja toimeentulon parantaminen

Budjetti:  242 718 € vuonna 2017
Ohjelmasta vastaa: Annette Gothóni
OECD:n DAC-luokitus 43040
Lisää tietoa: asiakaspalvelu@worldvision.fi