Sri Lanka/Kalpitiya

Kalpitiya - aluekehitysohjelma, Sri Lanka

Työmme alueella on päättynyt. Kalpitiyan hanke toimi maaseutukylissä, joissa asuu yhteensä noin 80 000 ihmistä. Aluekehitysohjelman piirissä oli heistä noin 29 000. Alueen haasteet olivat terveydenhuollossa. Ensimmäisen toteuttamisvaiheen aikana terveydenhuollossa keskityttiin parantamaan alueen vesi- ja ympäristöhuoltoa ja kohentamaan alueen neuvolaverkostoa. Terveysalan työntekijöille tarjottiin sairauksien ehkäisyyn ja parantamiseen liittyvää koulutusta. Aliravitsemuksesta kärsivien lasten äideille järjestettiin koulutusohjelmia, joissa vanhempia neuvottiin terveellisen ja edullisen lähiruuan valmistamisessa. Näiden koulutusten avulla saatiin kuntoutettua aliravittuja lapsia.

Lue tuloksista täältä: https://worldvision.fi/naemme-nyt-eteenpain

Puhdasta juomavettä on vain harvojen saatavilla. Joka neljäs kalpitiyalaisista lapsista on alipainoinen. Yli puolet lapsista on aneemisia. 

Ratkaisu
Lapset ovat terveempiä ja energisempiä. Kun puhdasta juomavettä on saatavilla, aliravitsemus ja sairaudet vähenevät ja perheiden hygieniakäytännöt paranevat. Terveystyöntekijät saavat koulutusta.

Kouluopetuksen taso on heikkoa, tukiopetus on maksullista ja köyhien perheiden lasten koulunkäynti lakkaa liian aikaisin.

Ratkaisu
Yhä useampi lapsi käy pidempään koulua paremman kouluopetuksen ja maksuttoman tukiopetuksen ansiosta. Opettajat saavat täydennyskoulutusta ja kouluopetus kehittyy.

Lasten vanhemmat eivät ole käyneet kouluja, eikä toimeentulo ole turvattua.

Ratkaisu
Perheiden elinkeinot monipuolistuvat, kun he saavat yrittäjyyskoulutusta. Samalla heidän taloudellinen tilanteensa paranee.

Näin World Vision auttoi Kalpitiyassa

Pääyhteistyökumppani oli Sri Lankan World Vision, joka vastasi ohjelman toteutuksesta ja varojen käytöstä. Yhteistyötä tehtiin eri ruohonjuuritason yhdistysten ja valtiollisten toimijoiden kanssa, erityisesti hallituksen terveysviranomaisten kanssa.

Ensimmäisen toteuttamisvaiheen aikana terveydenhuollossa keskityttiin parantamaan alueen vesi- ja ympäristöhuoltoa ja kohentamaan alueen neuvolaverkostoa. Terveysalan työntekijöille tarjottiin sairauksien ehkäisyyn ja parantamiseen liittyvää koulutusta. Aliravitsemuksesta kärsivien lasten äideille järjestettiin koulutusohjelmia, joissa vanhempia neuvottiin terveellisen ja edullisen lähiruuan valmistamisessa. Näiden koulutusten avulla saatiin kuntoutettua aliravittuja lapsia. Koulutuksiin osallistuneiden johtajaäitien roolia kehitettiin edelleen niin, että heistä koulutettiin yhteisöjen terveysvapaaehtoisia.

Huomattavaa edistystä tapahtui ympäristöystävällisempään viljelyyn siirtymisessä. Perheitä myös kannustettiin kasvimaidensa ympärivuotiseen viljelyyn ja siipikarjan kasvatukseen sekä uusien elinkeinojen luomiseen. Tähän liittyen yhteisöjen jäsenet saivat pienyrittäjyyteen liittyvää koulutusta ja asukkaita kannustettiin yhdistämään voimansa ja organisoitumaan pienryhmiksi. Alueen pienyrittäjät perustivat oman fooruminsa, jolle valtio tarjoaa säännöllisin väliajoin ilmaista koulutusta.

Yhteisöjen johtajia ja paikallishallinnon edustajia koulutettiin lastensuojelusta. Lapsille ja nuorille annettiin lasten oikeuksien lisäksi johtajakoulutusta sekä englantiin ja äidinkieleen liittyvää tukiopetusta. Lisäksi esikoulujen opettajille tarjottiin täydennyskoulutusta ja kouluille apua niiden kehittämissuunnitelmien toteuttamisessa.

Kalpitiyan aluekehitysohjelma oli köyhyyttä vähentävän liiketoiminnan (Weconomy) pilotoimisohjelma. Lisäksi Kalpitiya kuului World Vision -verkoston vammaisinkluusion malliohjelmiin.


Hankkeen tiedot

Painopistealueet:
Koulutus, lasten terveys, toimeentulo

Hanke: Kalpitiya
Tyyppi: Aluekehitysohjelma
Maa: Sri Lanka
Tila: Päättynyt
Pääuskonto: Kristinusko, islam, buddhalaisuus, hindulaisuus
Päätoimeentulo maanviljely, kalastus, suolan tuotanto
Alkaa: 2007
Päättyy: 2018
Asukkaita: 80 000
Kummilapsia: 530
Pääyhteistyökumppanit: Sri Lankan World Vision
Muut kumppanit:
Ruohonjuuritason yhdistykset ja valtiolliset toimijat

Kehitystavoite:
Maaseutuyhteisöjen sosio-ekonomisen tilanteen parantuminen ja paikallisten voimavarojen vahvistuminen

Välittömät tavoitteet:
Laadukkaan kouluopetuksen ja turvallisen oppimisympäristön takaaminen
Perheiden taloudellisen hyvinvoinnin parantaminen
Kohdeyhteisöjen terveystilanteen parantaminen

Budjetti 320 388 € vuonna 2017
Ohjelmasta vastaa: Saara Nokelainen
OECD:n DAC-luokitus 43040
Lisää tietoa: asiakaspalvelu@worldvision.fi