Kolumbia/ Nace La Esperanza

Nace La Esperanza - aluekehitysohjelma, Kolumbia

Työmme alueella on päättynyt. Nace La Esperanzan ohjelman kohteena oli Kolumbian 3,7 miljoonan asukkaan suurkaupungissa Barranquillassa sijaitseva Soledadin esikaupunkialue. Työtä tehtiin kuudella alueella, joissa asuu noin 16 000 ihmistä. Oikeusperustaisuus oli ohjelman keskeinen lähestymistapa. Yhteisöjä koulutettiin heidän oikeuksistaan kaikkien ohjelman hankkeiden puitteissa. Yhteisöjen järjestäytymistä, erityisesti lasten ja nuorten osallistumista, paikalliseen päätöksentekoon tuettiin.

Lue tuloksista täältä: https://worldvision.fi/tulevaisuus-omissa-kasissa

Näin World Vision auttoi Nace La Esperanzassa

Pääyhteistyökumppanina toimi World Vision Kolumbia, joka vastasi ohjelman toteuttamisesta. Yhteistyötä tehtiin ohjelma-alueella toimivien yhteisöperustaisten organisaatioiden, kansalaisjärjestöjen, kirkkojen sekä valtion ja kunnan organisaatioiden kanssa.

Koulutuksen osalta ohjelmassa keskityttiin edistämään lasten ja nuorten pääsyä kouluun, pysymistä koulussa sekä opetuksen laatua. Tätä tehtiin täydennyskouluttamalla opettajia, tukemalla alueen julkisten sekä yksityiskoulujen toimintaa, kouluttamalla vapaaehtoisia monitoroimaan lasten koulunkäyntiä ja antamaan tukiopetusta sekä kouluttamalla vanhempia lasten koulutuksen tärkeydestä.

Lasten ja perheiden terveyttä parannettiin kouluttamalla yhteisön omia vapaaehtoiseen terveyteen, ravitsemukseen ja hygieniaan liittyvissä asioissa terveyssektorin toimijoiden kanssa. Vapaaehtoiset levittivät tietoa eteenpäin perheille. Ohjelmassa huomioitiin myös vammaiset lapset.

Nuorten ja perheiden toimeentuloa vahvistettiin pienlainoilla ja ammattikoulutuksella, työharjoittelulla sekä tuettiin yritysten ja tuotantoyksiköiden perustamista.

Oikeusperustaisuus oli ohjelman keskeinen lähestymistapa. Yhteisöjä koulutettiin heidän oikeuksistaan kaikkien ohjelman hankkeiden puitteissa. Yhteisöjen järjestäytymistä, erityisesti lasten ja nuorten osallistumista, paikalliseen päätöksentekoon tuettiin.

Yhteisön vapaaehtoiset pitivät myös lapsille ja nuorille erilaisia vapaa-ajan ryhmiä. Keskeinen teema oli rauhan ja sovinnon rakentaminen. Ohjelmassa toimi lasten ja nuorten rauhanryhmä Gestorez de Paz, jonka kautta lapset ja nuoret oppivat solidaarisuutta toisiaan kohtaan sekä ottamaan yhteiskunnallista vastuuta. Myös lastenoikeuksista keskusteltiin. Lasten oikeuksia koulutettiin lasten lisäksi myös vanhemmille ja yhteisön jäsenille.

Yhteisön jäseniä myös koulutettiin varautumaan luonnonkatastrofeihin sekä hoitamaan urbaania ympäristöään. Tässä lasten ja nuorten ympäristöryhmä on ollut aktiivinen.


Hankkeen tiedot

Painopistealueet:
Kansalaisyhteiskunta, lasten terveys, koulutus, perheiden toimeentulo

Hanke: Nace La Esperanza
Tyyppi: aluekehitysohjelma
Maa: Kolumbia
Tila: Päättynyt
Pääkielet: Espanja
Pääuskonto: Roomalaiskatolisuus
Päätoimeentulo: Epävirallinen kaupankäynti, päivätyö yrityksissä ja kotitalouksissa
Alkaa: 2005
Päättyy: 2018
Asukkaita: 16 000
Kummilapsia: 1940
Pääyhteistyökumppanit: World Vision Kolumbia
Muut kumppanit:
Paikallisneuvostot

Kehitystavoite:
Parantaa ohjelma-alueen ihmisten elämänlaatua ja yhteisöjen kykyä selvitä köyhyyden ja väkivallan aiheuttamista haasteista

Välittömät tavoitteet:
Edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja suojelua sekä kansalaisena olemista ja omien kansalaisoikeuksien harjoittamista
Parantaa lasten, nuorten ja heidän perheittensä taloudellisia ja koulutusmahdollisuuksia

Budjetti: 330 097 € vuonna 2017
Ohjelmasta vastaa: Merja Tikkanen-Vilagi
OECD:n DAC-luokitus 43030
Lisää tietoa: asiakaspalvelu@worldvision.fi