Kenia/ Sook

Sook - silpomisenvastainen hanke, Kenia

Sookin alue sijaitsee läntisessä Keniassa, Länsi-Pokotin läänissä, joka on kuivaa ja puolikuivaa aluetta. Alueen väestö on pääosin pokotteja, joiden parissa vallitsevana elämätapana on paimentolaisuus eli ihmiset ja perheet siirtyvät ajoittain karjan kanssa paikasta toiseen. Hankkeen tavoitteena on parantaa etenkin tyttöjen asemaa eli ennen kaikkea vähentää tyttöjen silpomista ja lapsiavioliittoja valistus- ja vaikuttamistyön kautta. Tyttöjen sukuelinten silpomisenvastaista työtä tehdään esimerkiksi kertomalla käytännön vaaroista ja kannustamalla tyttöjen koulunkäyntiä. Lisäksi hankkeessa kohennetaan alueen väestön terveydentilaa ja kehitetään ihmisten toimeentuloa.

Näin World Vision auttaa Sookissa

Tyttöjen silpominen on vallitseva perinteinen kulttuurinen käytäntö tietyissä osissa Keniaa. Vuonna 2016 tehdyn selvityksen mukaan Sookin alueella tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen esiintymisaste oli 70 %. Silpomisen vähentäminen vaatii paljon erilaista valistus- ja vaikuttamistyötä eri toimijoiden kanssa. Lapsille pitää antaa tietoa lasten oikeuksista ja lastensuojelusta ja luoda mahdollisuuksia tuoda esiin omia mielipiteitään eri asioista. Vanhempia pitää valistaa ja viranomaisia pitää kouluttaa. Koulunkäynnin edistäminen ja yhteisöjen taloudellisen tilanteen parantaminen eli köyhyyden vähentämin ovat keskeisessä asemassa myös haitallisten perinteisten ja kulttuuristen käytäntöjen muuttamisessa.  

Hankkeen tavoitteena on parantaa kaiken kaikkiaan noin 22 000 lapsen ja nuoren – tyttöjen ja poikien - elämää. Sekä lapsia että aikuisia valistetaan lasten oikeuksista ja viranomaisia koulutetaan lastensuojeluun liittyvissä asioissa sekä kehitetään viranomaisten yhteistyötä. Kaikki työ tähtää lasten hyvinvoinnin parantamiseen ja lasten oikeuksien toteutumiseen. 

Alun perin aluekehitysohjelmana alkaneen Sookin hankkeen alkuvaiheessa vuonna 2009 vain reilu kolmannes 5–18 -vuotiaista lapsista ja nuorista kävi koulua, mutta nyt määrä on tuplaantunut. Tällä hetkellä jopa noin 95 % alueen lapsista aloittaa koulunkäynnin. Koulun keskeyttäminen on kuitenkin yleistä, erityisesti tytöillä, joille järjestetään avioliitto usein jo 12–14 -vuotiaana, heti sukuelinten silpomisen jälkeen. Köyhille perheille tyttöjen avioliitto merkitsee usein tuloja ja lapsiavioliitot saattavat lisääntyä esimerkiksi kuivuuden kohdatessa yhteisön. Perheiden talouden vahvistaminen esimerkiksi lahjoittamalla näille lehmiä parantaa myös tyttöjen mahdollisuuksia välttää silpominen tai varhainen avioliitoa.

Ensimmäinen tytöille tarkoitettu lukio valmistui Sookissa vuonna 2010 ja sen oppilasmäärä on kasvussa erityisesti sen yhteydessä toimivien asuntoloiden tuoman turvan vuoksi. World Vision on rakentanut asuntoloita ja joissain tapauksissa maksanut perheensä hylkäämien tyttöjen koulumaksuja. Kouluihin toimitetaan myös kestositeitä tyttöjen koulunkäynnin helpottamiseksi. Siteiden valmistus tuo lisätuloja naisryhmille ja luo samalla tytöille edellytykset osallistua täysipainoisesti koulunkäyntiin.

Pääyhteistyökumppani hankkeessa on Kenian World Vision, joka vastaa ohjelman toteutuksesta ja varojen käytöstä. Yhteistyötä tehdään terveyskeskusten, koulujen, paikallisten kansalaisjärjestöjen ja asiantuntijaorganisaatioiden sekä valtion paikallishallinnon eri yksiköiden kanssa.


Hankkeen tiedot

Painopistealueet:
Silpomisen vastainen työ

Hanke: Sook
Maa: Kenia
Tila: Käynnissä
Päätoimeentulo: paimentolaisuus
Alkaa: 2008
Päättyy: 2021
Asukkaita: 22 200
Pääyhteistyökumppanit: Kenian World Vision
Muut kumppanit:
Kyläkehityskomiteat ja muut ruohonjuuritason yhdistykset, lukuisat paikalliset toimijat kuten terveyskeskukset, koulut, paikalliset kansalaisjärjestöt ja asiantuntijaryhmät sekä valtion paikallishallinnon eri yksiköt.

Kehitystavoite:
Maaseutuyhteisöjen sosioekonomisen tilanteen parantuminen ja paikallisten voimavarojen vahvistuminen.

Välittömät tavoitteet:
1. Parantaa alueen tyttölasten asemaa ja hyvinvointia
2. Edistää lasten koulunkäyntiä
3. Kohentaa asukkaiden terveydentilaa ja lisätä tietoisuutta hivistä ja aidsista

Budjetti: 99 010 € vuonna 2019
Ohjelmasta vastaa: Jussi Laurikainen
OECD:n DAC-luokitus 15170
Lisää tietoa: asiakaspalvelu@worldvision.fi