Kenia/ Mogotio

Mogotio - aluekehitysohjelma, Kenia

Mogotion aluekehitysohjelma sijaitsee Länsi-Keniassa noin 200 kilometrin päässä pääkaupunki Nairobista ja noin 50 kilometriä Nakurun kaupungista pohjoiseen. Alueella asuu noin 23 500 ihmistä. Alue on suhteellisen kuivaa, joten erityisesti vedensaannin parantamisessa riittää töitä. Sanitaatio- ja terveystilanteen sekä lastensuojelun parantaminen vaatii myös huomiota. Ohjelman edetessä työn painopiste siirtyy yhä enemmän paikallisen kapasiteetin vahvistamiseen.

Pahimmillaan vain 10 % ihmisistä on käytössään puhdasta juomavettä. Likainen juomavesi aiheuttaa tauteja, ja veden hakuun kuluu aikaa, joka on usein pois lasten koulunkäynnistä. 

Ratkaisu
Vesiperäiset sairaudet vähenevät, kun kunnostetut ja turvalliset vesipisteet yleistyvät ja puhdasta vettä on helpompi saada. Uusien kaivojen rakentaminen tuo veden kotiin ja kouluihin, terveysasemille ja toreille. Useammat lapset pääsevät kouluun, kun vedenkanto ei vie enää lasten aikaa.

 

Vessojen puute sekä heikko hygienia levittävät tauteja, kuten ripulia, joka toistuessaan usein ja jatkuessaan pitkään lisää aliravitsemusta.

Ratkaisu
Ripulitaudit vähenevät, kun koteihin ja kouluihin saadaan vessoja ja hygieniakäytännöt paranevat.

Ohjelman alussa vain reilu neljännes alueen lapsista rokotettiin ja edelleen moni lapsi saa äidiltään hiv-tartunnan.

Ratkaisu
Kun koulutettuja terveystyöntekijöitä on enemmän ja terveysasemat sijaitsevat lähempänä ihmisiä, paranee myös alueen terveystilanne. Valistustyön ja seurannan myötä odottavat äidit käyvät raskausaikana neuvolassa ja vanhemmat hankkivat lapsilleen tarvittavat rokotteet. Hiv-positiiviset vanhemmat oppivat miten suojella lastaan tartunnalta.

Näin World Vision auttaa Mogotiossa

Pääyhteistyökumppani on Kenian World Vision, joka vastaa vuosina 2007-2022 toteutettavan ohjelman toteutuksesta. Yhteistyökumppaneihin kuuluvat myös eri sektoreista vastaavat ministeriöt ja aluehallinnon virkamiehet sekä uskonnolliset yhteisöt.  Hyödynsaajat osallistuvat ohjelmaan sisältyvien hankkeiden eri vaiheisiin: suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan. Alueella toimivat paikalliset kansalaisjärjestöt ottavat ajan mittaan yhä enemmän vastuuta alueen kehityksestä.

Puhtaan juomaveden saatavuus on keskeinen haaste Mogotion alueella. Veden saatavuuden parantamiseksi World Vision sekä kunnostaa vesipisteitä että rakentaa uusia porakaivoja ja vesikioskeja. Vesihuollon kestävyyden varmistamiseksi perustetaan aina vesikomitea, joka koulutetaan hallinnoimaan vesipistettä kestävällä tavalla. Vesiperäisten sairauksien ja ripulin vähentämiseksi terveysministeriön kanssa yhteistyössä toteutetaan esimerkiksi valistuskampanjoita, jotta jokaisessa kotitaloudessa ja koulussa olisi vessa.

Terveysministeriön kanssa yhteistyötä on tehty myös kouluttamalla terveystyöntekijöitä erityisesti lasten ja raskaana olevien naisten terveyden hoitoon ja seurantaan. Koulutetut terveystyöntekijät monitoroivat alle viisivuotiaiden lasten ja raskaana olevien äitien terveydentilaa ja pyrkivät varmistamaan, että odottavat äidit käyvät neuvolassa vähintään 4 kertaa raskauden aikana. World Vision tekee myös töitä lasten syntymärekisteröinnin lisäämisen puolesta.

Koulut ovat tärkein paikka opettaa lapsille heidän oikeuksistaan. Lasten osallistumista yhteiseen päätöksentekoon rohkaistaan kouluissa toimivien lasten parlamentin kautta. Naisten ja tyttöjen asemaa parannetaan valistustyöllä ja erilaisilla kampanjoilla, joissa kiinnitetään huomiota haitallisiin perinteisiin kuten tyttöjen sukuelinten silpomiseen, lapsiavioliittoihin sekä naisiin ja tyttöihin kohdistuvaan väkivaltaan.

Metsitystyö on ollut menestystarina World Visionin työssä myös Mogotiossa. Sen sijaan että istutettaisiin herkästi vahingoittuvia taimia, edistetään jäljellä olevien, usein vaurioituneiden puiden kasvua, sillä näiden juuristo on edelleen täysin kunnossa. Metsitysmenetelmän käyttöönotto on vaikuttanut myönteisesti moneen asiaan. Nyt kouluun ehditään ajoissa, koska oman perheen keittopuut noudetaan pihapiiristä raivausalueelta. ja myös rehun laatu on parantunut, mikä heijastuu lehmien maidon määrään.. Positiivisten tulosten myötä World Visonin kehittämä metsitysmenetelmä on otettu mukaan Baringon läänin ympäristösuunnitelmaan.  Ohjelma-alueella on myös rakennettu koteihin puuta säästäviä liesiä, joiden ansiosta ennen pariksi päiväksi riittänyt puukasa riittää nyt viikoksi. Tämä säästää aikaa ja luontoa ja parantaa majojen sisäilmaa eli vähentää tästä johtuvia sairauksia. 

Hankkeen tiedot

Painopistealueet:
Lasten terveys, puhdas vesi ja yhteisön osallistaminen.

Hanke: Mogotio
Tyyppi: Aluekehitysohjelma
Maa: Kenia
Tila: Käynnissä
Pääkielet: Kalenji
Pääuskonto: Kristinusko
Päätoimeentulo: Karjanhoito
Alkaa: 2007
Päättyy: 2022
Asukkaita: 22 000
Kummilapsia: 830
Pääyhteistyökumppanit: Kenian World Vision
Muut kumppanit:
Eri sektoreista vastaavat ministeriöt ja aluehallinnon virkamiehet sekä uskonnolliset yhteisöt. Useat paikalliset kansalaisjärjestöt.

Kehitystavoite:
Mogotion aluekehitysohjelman asukkaiden lisääntyneet mahdollisuudet parantaa pysyvästi elinolojaan

Välittömät tavoitteet:
1. Puhtaan juomaveden saaminen alueen lapsille ja perheille
2. Perheiden ja lasten sanitaatio- ja hygieniakäytäntöjen paraneminen
3. Asukkaiden terveydentilan koheneminen

Budjetti: 346 535 € vuonna 2019
Ohjelmasta vastaa: Jussi Laurikainen
OECD:n DAC-luokitus 43040
Lisää tietoa: asiakaspalvelu@worldvision.fi