Intia/ Hoshangabad

Hoshangabad - aluekehitysohjelma, Intia

Hoshangabadin ohjelma sijaitsee Keski-Intiassa, Madhya Pradeshin osavaltiossa. Ohjelman suoria hyödynsaajia ovat lapset (erityisesti tytöt) ja nuoret, naiset sekä pienviljelijät ja maattomat päivätyöläiset. Ohjelmassa otetaan huomioon erityisen haavoittuvat ryhmät, johon kuuluvat köyhyysrajan alapuolella elävät perheet, lesket ja vammaiset.
 

Lapsista 56 % on aliravittuja ja lapsikuolleisuus on korkea: 85 lasta tuhannesta kuolee alle 1-vuotiaana. Terveydenhoito on heikkoa ja perheet kääntyvät parantajien puoleen tai velkaantuvat yksityisille lääkäreille.

Ratkaisu
Lapset saavat syntyä turvallisesti sekä kasvaa ja kehittyä ikänsä mukaisesti. Terveysvapaaehtoiset ohjaavat synnyttäjiä, rokottavat, kuntouttavat aliravittuja lapsia sekä kouluttavat perheitä hygieniassa.

 

Useat lapset jättävät koulun kesken. Kouluissa ei välttämättä opita lukemaan tai kirjoittamaan. Koulun jättäneitä tyttöjä odottaa useimmiten naimisiinmeno ja poikia lapsityö.

Ratkaisu
Koulua käyvien lasten määrä lisääntyy, koulut ovat lapsiystävällisempiä ja opetuksen laatu paranee uusilla opetusmetodeilla. Lapset oppivat kerhoissa vaikuttamaan heitä koskeviin asioihin.

Suurin osa perheistä elää pienviljelyllä, mutta satoa ei tule säännöllisesti eikä riittävästi. Useilla perheillä ei ole omaa peltoa, vaan työskentely tapahtuu muiden pelloilla epäsäännöllisesti.

Ratkaisu
Perheiden toimeentulokeinot monipuolistuvat ja vakiintuvat pienyrittäjyyden kautta, jota heille opetetaan. Maanviljelijöiden sadot paranevat kehittämällä viljelyä luonnonmukaisin keinoin. 

Näin World Vision auttaa Hoshangabadissa

Pääyhteistyökumppani on Intian World Vision, joka vastaa ohjelman toteutuksesta ja varojen käytöstä. Yhteistyötä tehdään lukuisten paikallisten toimijoiden kuten terveyskeskusten, koulujen sekä valtion paikallishallinnon eri yksiköiden kanssa. Hoshangabadin ohjelmassa tehtiin väliarviointi 2013 ja 2013-2014 aikana valmistui uusi, toisen hankevaiheen ohjelmasuunnitelma. Ohjelman alla on kolme projektia; koulutus, ravitsemus sekä kummiusprojekti. Uusi hankealue käsittää 64 kylää, joiden alueella asuu reilu 40 000 ihmistä. Ohjelman hyödynsaajia on noin puolet näistä ihmisistä. Ensisijaisia hyödynsaajia ovat lapset ja äidit, nuoret sekä pienviljelijät ja maattomat päivätyöläiset. Ohjelmassa huomioidaan erityisen haavoittuvat ryhmät, johon kuuluvat köyhyysrajan alapuolella elävät perheet, lesket ja vammaiset. 

Hankkeen tiedot

Painopistealueet: Äitien ja lasten terveys, naisten oikeudet.
Tyyppi: Aluekehitysohjelma
Tila: Käynnissä
Alkaa: 2007
Päättyy: 2022
Asukkaita: 52 100
Kummilapsia: 860
Pääyhteistyökumppanit: Intian World Vision
Muut kumppanit: Kylähallitukset ja muut ruohonjuuritason yhdistykset, terveyskeskukset, koulut, kansalaisjärjestöt, asiantuntijaorganisaatiot ja valtion paikallishallinnon eri yksiköt.

Kehitystavoite:
Maaseutuyhteisöjen sosio-ekonomisen tilanteen ja elämänlaadun parantuminen sekä paikallisten voimavarojen vahvistuminen

Välittömät tavoitteet:
1. Alle 5-vuotiaiden lasten ja äitien terveys- ja ravitsemustilanteen parantaminen. Valtion terveyspalvelujen tehokkaampi hyödyntäminen maaseudulla.
2. Lasten esi- ja perusopetuksen edistäminen sekä opetuksen laadun parantaminen.
3. Yhteisöjen ja lasten osallistumisoikeuden turvaaminen.
4. Maattomien työläisten sekä pienviljelijöiden kotitalouksien toimeentulon turvaaminen.

Budjetti: 311 881 € vuonna 2019
Ohjelmasta vastaa: Saara Nokelainen
OECD:n DAC-luokitus 43040
Lisätietoa: asiakaspalvelu@worldvision.fi